Nieuw elan in de Babberspolder

Vlaardingen

Begin deze eeuw heeft BGSV het masterplan voor de Babberspolder-Oost gemaakt in opdracht van Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen. De wijk is grotendeels gesloopt, maar de compositorische hoofdopzet van Van Tijen en het bijbehorende ontwerpinstrumentarium vormen het vertrekpunt voor de herinrichting en zijn vastgelegd in het masterplan. BGSV heeft samen met toekomstige en huidige bewoners van de Babberspolder in een reeks van workshops nagedacht over de concrete invulling van de parkstroken in de wijk. Op basis van het hieruit voortvloeiende schetsontwerp is de buitenruimte verder uitgewerkt tot definitieve inrichtingsplannen. BGSV is betrokken bij de planvorming als supervisor.

De Babberspolder-Oost is in de jaren ‘50 ontworpen door de architect en stedenbouwkundige van Tijen. Het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan wordt gekenmerkt door een prachtige gelaagdheid van groene en gebouwde elementen. Verschillende woonvelden worden van elkaar gescheiden door parkstroken met op de kop een blikvanger. In de loop van de tijd is de oorspronkelijke heldere opzet van parkstroken en woonvelden verrommeld geraakt en door de eenzijdige woningvoorraad had de buurt een slecht imago. In het masterplan worden deze parkstroken weer groen, de woonvelden gemarkeerd en de voorzieningen aan de centrale laan gesitueerd. Deze heldere hoofdopzet is in de loop der jaren sterk genoeg gebleken om veranderingen in programma en woonwensen op te kunnen vangen.

Nu alle woonvelden zijn vernieuwd en de wijk met het winkelcentrum een nieuw gezicht heeft gekregen aan de Van Hogendorplaan is het imago 360 graden gekanteld: het is een gewilde wijk, met een fris elan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker