Zomerhofkwartier Rotterdam

Vernieuwing karakteristieke Rotterdamse wijk

Het Zomerhofkwartier heeft met haar centrale ligging in Rotterdam en de directe relatie met de Hofbogen veel ontwikkelpotentie. BGSV heeft in samenwerking met Joke Vos in opdracht van Havensteder diverse typologische en capaciteitsstudies uitgevoerd naar mogelijke transformaties van het Zomerhofkwartier.

Het Zomerhofkwartier ligt tussen het centrum van Rotterdam en statige vooroorlogse stadswijken. Karakteristiek voor het gebied zijn de Hofbogen en het voormalige spoorviaduct dat in de toekomst zal worden getransformeerd tot stadspark op niveau. In de Hofbogen zijn kleinschalige bedrijven, werkplaatsen en ateliers te vinden. Aan de ene zijde van het plangebied ligt het markante Technikon. Aan de andere zijde ligt de monumentale Noordsingel. Deze twee sferen, centrum en stadswijk, Zadkine en singel, zijn uitgangspunt voor een authentiek woonmilieu. Het Zomerhofkwartier wordt pandsgewijs ontwikkeld, waardoor het gebied stapsgewijs transformeert van verouderd binnenstedelijk bedrijventerrein tot levendig stadskwartier. Het plan toont een mogelijk eindbeeld bij een maximale vervanging. Aan het tweede maaiveld (dek), verbonden met het park op de Hofbogen, zijn ‘grondgebonden’ woningen en appartementen gesitueerd. De bebouwingshoogte loopt af richting de Noordsingel. In de plint bevinden zich kantoor- en bedrijfsruimten, ateliers en onderwijsruimten, aansluitend op het Zadkine College. Als onderdeel van de studie is onderzocht op welke wijze parkeersystemen konden bijdragen aan de faseerbaarheid en kwaliteit van het plan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen