Vroondaal Den Haag

Aangenaam Haags wonen

BGSV heeft in opdracht van de GEM Vroondaal een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de herontwikkeling van de luxe woonwijk Vroondaal. De opgave was om met een vernieuwd en verbreed woningaanbod de unieke kwaliteiten te bepalen voor de woongebieden rondom Park Madestein. Na oplevering van het stedenbouwkundig plan werkt BGSV aan de uitwerking van de verschillende deelgebieden. BGSV maakt voor ieder gebied een beeldkwaliteitsplan, plan openbare ruimte en verkavelingsplan. Op dit moment doen we de bouwplanbegeleiding en supervisie voor de stedenbouwkundige plannen van de verschillende ontwikkelvelden. Judith de Koster is lid van de Commissie Esthetiek en BGSV werkt aan de inrichtingsplannen per deelgebied.

Voor Vroondaal Zuid is gekozen voor een sterke eigen identiteit met een chique Haagse architectuurstijl. Het groene raamwerk en de signatuur chic Haags geven Vroondaal een groene, ontspannen en tegelijkertijd statige uitstraling. Het stedenbouwkundig plan is een flexibel plan, waarbij de ruimtelijke kwaliteiten zijn vastgelegd in een robuust raamwerk. Daarnaast is er nog voldoende vrijheid voor de betrokken marktpartijen. De groene identiteit en de kwaliteit van de buitenruimte zijn vastgelegd in een ruimtelijk raamwerk dat nog flexibel ingevuld kan worden met diverse woningtypes en verkavelingen. Door het naar binnen halen van de omliggende landschappelijke kwaliteit worden directe verbindingen gemaakt vanuit de nieuwe woonbuurten naar Park Madestein en de openbare oevers van het Grand Canal. Het raamwerk zorgt voor eenheid en samenhang tussen de buurten en draagt bij aan de vorming van een eenduidig adres met Park Madestein als centraal park in Vroondaal. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster