Bruisend Dorpshart

Kaatsheuvel Loon op Zand

Het Bruisend Dorpshart voorziet in een kwaliteitsslag en verlevendiging van het gebied rond de Nieuwe Markt in Kaatsheuvel. Door een betere stedenbouwkundige uitwerking van het huidige marktplein en het toevoegen van bebouwing in de omgeving krijgt Kaatsheuvel het sociaal-maatschappelijk en sociaal-cultureel brandpunt dat het dorp nu nog ontbeert.

Ondernemers en inwoners van Kaatsheuvel zijn nauw betrokken geweest bij de planvorming. Zo is er volop gebruik gemaakt van de lokale kennis en ambtelijke deskundigheid van de gemeente. Kenmerkend voor het plein is de vloer die op één niveau ligt. Het plein is daardoor van alle zijden, drempelvrij toegankelijk en de weekmarkt kan er makkelijk gehouden worden. Hoogwaardige materialen, bijzonder straatmeubilair en inrichting geven het dorpshart verblijfskwaliteit. Nieuwe bebouwing aan het plein zorgt voor bijzondere functies in de plint en aantrekkelijke wanden. Op de terrassen zal het in de zon straks op het plein goed toeven zijn. Het Bruisend Dorpshart is goed aangesloten op de omgeving: logische looproutes naar de aangrenzende winkelstraten en woonbuurten.
Het Bruisend Dorpshart is een plan waarin het specifieke dorpse karakter van Loon op Zand tot zijn recht komt.

Meer afbeeldingen