Te Werve Rijswijk

Groene toekomst voor jaren 60 wijk

Te Werve is een rustige, groene wijk uit de jaren zestig van de vorige eeuw, waarvan zowel de bebouwing als het openbaar gebied versleten is. De gemeente Rijswijk werkt samen met twee woningbouwcorporaties aan een integrale wijkverbetering en heeft BGSV gevraagd een kader op te stellen voor het openbaar gebied.

In het ruimtelijk ontwikkelkader is het ruimtelijk raamwerk van de wijk opgetekend met de beoogde wegenstructuur, principe profielen, parkeeroplossingen en groenstructuur. Er zijn voorstellen gedaan voor de herprofilering van de hoofdwegen samen met de vernieuwing van het groen, voor het verbeteren van de oriëntatie van de wijk op het centraal gelegen park, door herinrichting van het park zelf en voor het creëren van autoluwe speelroutes. Voor het parkeren is gerekend aan het maximale laadvermogen in het raamwerk, waarmee de programmatische kaders voor de woonvelden kunnen worden bepaald. Het raamwerk borgt zo op de lange termijn het karakteristieke groene beeld van de wijk, terwijl in de woonvelden vernieuwing kan plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts

Meer afbeeldingen