Schiebroek Zuid Rotterdam

Slimme strategie voor Rotterdamse tuinstad

De kwaliteit van de bebouwing in de Rotterdamse tuinstad Schiebroek is matig en grote delen van de volgroeide groenstructuur zijn onbenut. De deelgemeente Hillegersberg Schiebroek en de woningeigenaren Vestia en Havensteder hebben gezamenlijk met BGSV een ontwikkelstrategie voor Schieboek Zuid opgesteld waarbij verschillende initiatieven elkaar kunnen versterken. Ons motto bij deze opgave was: een slimme strategie is waardevoller dan een eindplan.

De ontwikkelstrategie bestaat uit een ruimtelijk raamwerk en strategische principes (regels) voor de kwaliteitsverbetering van bebouwingsensembles. De aanwezige kwaliteit van het groen, de singels en lanen worden benut en versterkt om een robuust ruimtelijk raamwerk te maken, waarmee de nieuwe woonkwaliteit vastgelegd wordt. Een belangrijk strategisch principe is het omdraaien van de oriëntatie van de bebouwing richting het groen zodat de gebruikswaarde van het vele groen in de wijk wordt vergroot.
Het plan schetst geen eindbeeld en gaat niet uit van een bepaalde faseringsvolgorde. De vernieuwing en renovatie kan plaatsvinden met kleine ingrepen, op verschillende plekken en door verschillende partijen. Het raamwerk zorgt voor de samenhang tussen de verschillende projecten en initiatieven. De strategische principes zorgen voor samenhang tussen de nieuwbouw en bestaande bouw. Ten behoeve van het realiteitsgehalte van de ontwikkelingsstrategie zijn de strategische principes voor kwaliteitsverbetering vertaald in proefverkavelingen die zijn doorgerekend. De programmatische invulling van het ruimtelijk raamwerk is met de huidige economie moeilijk te voorspellen; een slimme strategie is dus waardevoller dan een eindplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster 

Meer afbeeldingen