Elshof-Zuid Anna Paulowna

Strategie voor slow stedenbouw

Binnen de kern Anna Paulowna is Elshof-Zuid het laatste onbebouwde puzzelstukje. In minimaal 10 jaar tijd wordt met Elshof-Zuid het dorp afgebouwd. BGSV is gevraagd hiervoor een strategie te verzinnen die veel ruimte laat voor differentiatie, flexibiliteit en identiteit en waarbij onafhankelijk van de ontwikkelsnelheid ook in de tussentijd een leefbaar woongebied ontstaat.

BGSV heeft deze strategie voor ‘slow’ stedenbouw beschreven in een masterplan. In het masterplan wordt een raamwerk vastgelegd dat met minimale voorinvesteringen is te realiseren en er worden plekken voor strategische reserveringen aangewezen. De randen, zowel de tijdelijke als de definitieve, worden zoveel mogelijk groen vormgegeven. Een slimme fasering zorgt ervoor dat omliggende agrarische kavels zo lang mogelijk in gebruik kunnen blijven. Voor de invulling van woonbuurten zijn er spelregels beschreven voor de verkaveling en de beeldkwaliteit, zodat er ondanks het trage ontwikkeltempo eenheid ontstaat. In nauwe samenwerking met de diverse betrokken partijen is inmiddels een eerste fase uitgewerkt en is de bouw gestart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts

Meer afbeeldingen