Staatsliedenkwartier

Leerdam

In de stenige buurt Leerdam West is een groen, waterrijk en autoluw woonmilieu verrezen waar de hele buurt van profiteert. BGSV heeft in een intensieve samenwerking met opdrachtgever, gemeente en bewoners een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan opgesteld voor het Staatsliedenkwartier.

Op de locatie stonden 134 woningen die in deplorabele staat verkeerden en om bouwtechnische redenen gesloopt moesten worden. Het karakter van de woningen was echter bijzonder en vormde de inspiratie voor het beeldkwaliteitsplan: afwisselend en kleinschalig. De gemeente Leerdam had de ambitie om water door het gebied te trekken om in de toekomst droge voeten te kunnen garanderen. Het water is in het ontwerp opgenomen als lommerrijke singel. De grote bestaande platanen zijn zoveel mogelijk ingepast en zijn twee hoven gerealiseerd: een speelhof en een seniorenhof. De centraal gelegen openbare ruimte is geheel autovrij. De auto's staan uit het zicht, in parkeerhoven aan de achterzijde van de woningen. Participatie was een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van het ontwerp. Samen met de bewoners is nagedacht over de inrichting van de speelplekken, de bebouwingstypologie en andere sociale aspecten. In het appartementengebouw op de kop van het plein is snackbar Lucky teruggekomen, waar je niet alleen lekker kunt eten, maar die ook een belangrijke buurtfunctie vervult. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker

Meer afbeeldingen