Krimpgebied MSP Heerlen

Ontwikkeling naar een vitale stad

MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig), gelegen nabij het centrum van Heerlen, was één van de 40 aandachtswijken van voormalig minister Vogelaar. BGSV is gevraagd in een visie te schetsen hoe MSP zich tot 2020, en met een doorkijk naar 2035, zou kunnen ontwikkelen en welke strategische ontwikkelingen daarvoor nodig zijn.

Hoewel MSP omgeven wordt door groen is er binnen de wijk een tekort aan ruimte en openbaar groen. Dit wordt nog versterkt door veel verharding en parkeerproblemen. Als gevolg van krimp staan veel woningen leeg, dit gaat ten koste van het imago en de leefbaarheid in de wijk. Het hart van de wijk zal als samenhangend gebied ontwikkeld worden waarbij een synergie tussen het wonen en de voorzieningen moet ontstaan. Het toevoegen van woningen en het clusteren van stedelijke voorzieningen centraal in de wijk, zal de wijk vitaal houden en nieuwe bewoners naar MSP trekken. In onze visie moet MSP een duidelijke entree krijgen, waarbij vernieuwde ontsluitingswegen en de langzaamverkeerroute die alle buurten aaneenrijgt, de belangrijkste structuurdragers van de wijk worden. De verbindingen naar de groene randen en de nieuwe 'pocketparcs' zullen de wijk meer lucht geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen